ตม.กวาดล้างต่างชาติลักลอบเข้าเมือง-ผู้ให้ที่พักพิง 668 ราย