“ประยุทธ์” ยันปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่