เปิดที่มา…กว่าจะเป็นชุดราตรีรอบพรีลิมฯ ส่ง “นิ้ง โศภิดา” สะกดสายตาคนทั้งโลก