เปิดใจ “นิ้ง โศภิดา”สวยในแบบฉบับตัวเอง มั่นใจมีข่าวดี