“เปรมชัย” เบิกตัวเองเป็นพยานคนแรกชั้นสืบพยาน สู้คดีล่าเสือดำ