“ตรัง-พัทลุง” อ่วม! ฝนตกหนัก น้ำป่าหลากท่วมโรงเรียน-ถนน