“ทิชา ณ นคร” เตือน เปิดข้อมูลส่วนบุคคลเด็กถูกละเมิดทางเพศ มีความผิด