ททท.ต้อนรับ-มอบของที่ระลึก นักท่องเที่ยวจีน คนที่ 10 ล้าน!