อากาศเมืองกรุงเริ่มดีขึ้น แต่ยังเกินค่ามาตรฐาน 8 พื้นที่