"ผู้กองมนัส" เชื่อปมเงินบริจาค “พลังประชารัฐ”ไม่กระทบฐานเสียงภาคเหนือ