กราบครั้งสุดท้าย ครอบครัวเคลื่อนร่าง “พ่อดม ชวนชื่น” ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล