อินโดนีเซียเล็งติดตั้งระบบเตือนภัยจากดินถล่มใต้ทะเล