สุพรรณฯ เดือด คนสนิท “บรรหาร” ใส่เสื้อ 3 พรรค ลงชนกันเอง