เพจดังถาม ป.ป.ช.เพื่อน “ประวิตร” เสียชีวิตต้นปี’60 แต่นาฬิกาเพิ่งวางขายต้นปีเดียวกัน!