เลขาฯกกต. อ้างไม่เคยประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จึงพูดไม่ได้ว่าจะเลื่อน