“ผ่าปัญหาเชิงระบบ” เหตุใด “เด็ก” เข้าถึงจยย.ก่อนวัยอันควร

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ปี2018 องค์การอนามัยโลกจัดอันดับไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก ในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนเสียชีวิตปีละไม่ต่ำกว่า 2500 คน ข้อมูลจากงานวิจัยเชิงลึกหลายฉบับชี้ชัดตรงกันว่า การควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับขี่โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน อาจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่ง แต่จะไม่สามารถลดความสูญเสียได้อย่างมีนัยยะสำคัญ หากไม่ได้แก้ไขปัญหาที่หยั่งรากลึกในเชิงระบบ

TOP ประเด็นร้อน