ธนาคารไทยพาณิชย์ แจง ไม่ได้ยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ธนาคารไทยพาณิชย์ ชี้แจงยังไม่มีนโยบายยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก แต่ธนาคารกำลังพัฒนาทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในกรณีที่ไม่สะดวก หรือลืมนำสมุดบัญชีเงินฝากมาที่สาขา

TOP ประเด็นร้อน