พัทลุง ตกหนัก! ชาวบ้านเร่งเสริมกระสอบทราย รับมือ “ปาบึก”