จัด“คลื่นวิทยุเฉพาะ”รับมือการสื่อสารใต้ล่มจาก“พายุปาบึก"

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการ บริษัท CAT Telecom นำเครื่องวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจ ลงไปพื้นที่ประสบภัย “พายุปาบึก” ให้เจ้าหน้าที่ใช้สื่อสารกัน หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้าดับ

TOP ประเด็นร้อน