จัด“คลื่นวิทยุเฉพาะ”รับมือการสื่อสารใต้ล่มจาก“พายุปาบึก"