ใจรักกีฬา “วีรศักดิ์ นิลกลัด” โดดร่วมงาน “พีพีทีวี”