อย่าตกใจ! กองทัพไทย เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์เข้ากรุง จัดงาน "วันเด็ก"