“กิ๊ก – ดู๋” นำทีมเหล่ากรรมการ ฮาเรียกน้ำย่อย ก่อนจัดเต็ม “กิ๊กดู๋ฯ” เทปแรกคืนนี้!!