หนาว 15 องศา ขึ้น “ภูลังกา” ชมพระอาทิตย์ริมฝั่งโขง