นายก ฯให้โอวาทเยาวชน แนะ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


นายกรัฐมนตรี ได้ให้โอวาทกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ โดยปีนี้ได้เน้นย้ำเด็กและเยาวชนมีวิธีคิดที่ถูกต้อง รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ เพื่อไม่ตกเป็นเครื่องมือของการสร้างความขัดแย้ง เพราะประเทศต้องการความสงบ พร้อมขอให้ศึกษาทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน