พาณิชย์ประกาศ “ยา เวชภัณฑ์-ค่ารักษา” เป็นสินค้าควบคุม