พาณิชย์ประกาศ “ยา เวชภัณฑ์-ค่ารักษา” เป็นสินค้าควบคุม


โดย PPTV Online

เผยแพร่
คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เห็นชอบ เพิ่ม “ยาและเวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์” เป็นสินค้าควบคุม พร้อมตั้งอนุกรรมการกำหนดมาตรการดูแล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มรายการสินค้าและบริการในบัญชีสินค้าควบคุมประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ คือ ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการดูแล และแก้ปัญหาราคายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ได้ เพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งผู้บริโภคและโรงพยาบาลเอกชน

แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่า ราคายาและเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์จะลดลงหรือไม่ หรือต้องกำหนดส่วนต่างกำไรของราคายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์หรือไม่ แต่กระทรวงพาณิชย์จะ คณะอนุกรรมการ 1 ชุด เพื่อ ทำการศึกษาและผลการศึกษามาเป็นข้อสรุปของคณะอนุกรรมการฯ โดยมีหลักการ คือ ต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย

ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ตัวแทนจากกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงสาธารณสุข, สมาคมประกันภัย, สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่ศึกษามาตรการกำกับดูแลสินค้ายาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์

อย่างไรก็ตาม จะมีการเสนอมติที่ประชุม กกร.ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบสัปดาห์หน้า

 

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ