“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรม วันเด็กแห่งชาติ