นักวิจัยไทย เผย รร.สหรัฐฯบางแห่ง พบเด็กใส่ชุดไปรเวท ถูกกลั่นแกล้งจริง