วัดบ้านไร่ จัดที่วางดอกไม้จันทน์ รองรับศิษย์ หลวงพ่อคูณ