บริษัทขนส่งแจ้งความลักทรัพย์ ชาวบ้านแห่เก็บเบียร์จากรถที่คว่ำ