พาณิชย์ มั่นใจทุกขั้นตอนคำขอสารสกัด “กัญชา” โปร่งใส