สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกแถลงการณ์ ขอความร่วมมือยุติเสนอข่าว ละเมิดสิทธิเด็ก