กระทรวงศึกษาฯ สั่ง รร.ในจุดวิกฤตฝุ่น PM2.5 ให้เด็กเคารพธงชาติในอาคาร