“วาติกัน” เตรียมส่ง นักกีฬา แข่งระดับนานาชาติ ครั้งแรก