หมอแนะ 7 คำ ป้องกันอันตรายจากฝุ่น PM2.5 “ปิด -หลีก - เลี่ยง - สวม -  ทำ - ตรวจ - เสริม”