“สมเด็จพระสังฆราช”ทรงรับศพพระ2รูปไว้ในพระสังฆราชานุเคราะห์