หนุ่มสงขลาแทบช็อก! ได้ข่าวตัวเองเสียชีวิตที่โรงพยาบาล