ไฟไหม้บ้านชาวมอแกนหมู่เกาะสุรินทร์ วอดกว่า 60 หลัง