เปิดผลการพัฒนาชาติในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา


โดย Kochaphan Suksujit

เผยแพร่
สภาพัฒน์ เปิดผลการ พัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) พร้อมยังเร่งเดินหน้าในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน