อุตุฯ เผย เหนือหมอกหนาช่วงเช้า อีสาน-กลาง-ตะวันออก-ใต้ ฝนตกบางแห่ง