“ประวิตร”สั่งเข้ม 3 จังหวัดใต้เปิดพื้นที่ปลอดภัยหนุนเลือกตั้ง 62