คุมเข้มบอลประเพณี “จุฬา –ธรรมศาสตร์” พาเหรดล้อการเมือง