ประชากรแมลงลดฮวบ แต่อาจส่งผลจำนวนแมลงน่ารังเกียจพุ่ง