ผู้ต้องหาชาวจีน กราบขอโทษ ฆ่าบีบคอแม่ค้าขายเสื้อผ้าวัย 70