รพ.เอกชนดัง เลิกจ้างแพทย์หญิงตะคอกคนไข้ - อ้างพักผ่อนน้อย