เปลี่ยนคำสั่ง !! เปิด "หนักแผ่นดิน" ให้ทหารฟัง เลิกทางวิทยุ