เขตช้างชนช้าง : เขต 3 สุพรรณบุรี “ประภัตร – จองชัย” ศึกสองขุนพล วันที่ไร้ร่ม “บรรหาร”