เขตช้างชนช้าง : เขต 3 สุพรรณบุรี  “ประภัตร – จองชัย”  ศึกสองขุนพล วันที่ไร้ร่ม “บรรหาร”