ทำลายทัศนียภาพ! พบก้อนน้ำมันดิบ เกลื่อนหาดแหลมสมิหลา