รู้จัก “คณะกระตั้วแทงเสือ”  ผู้ถูกกล่าวหาเป็นต้นสังกัดบุกมัธยมวัดสิงห์