รู้เท่าไม่ถึงการณ์! ชาวบ้านตัดไม้หวงห้าม เผยมีนายทุนยื่นข้อเสนอรับซื้อ กก.ละ 6 บาท