ปากีสถานปิดน่านฟ้า การบินไทย ยกเลิกเที่ยวบินยุโรป - ปากีสถาน